Förutsättningar

Här följer en del saker, viktiga för er att beakta, och som ni bör fundera över om det passar er. Vi är alltid noga med att informera blivande hyresgäster om hur vi arbetar, vad man kan förvänta sig etc. Och vi önskar att ni som sökanden kritiskt tar del av informationen och tänker igenom om det arbetssätt som vi har passar dig som hyresgäst.

 

Om fastigheten

Fastigheten är från förra sekelskiftet, ett ståtligt hus vid Hyllingetorget. Det finns 7 lägenheter, 3 och 4-rummare, med minsta

lägenheten på 65 kvm samt största på 120 kvm.Hyresgästerna är mångkulturella och representerade från bla Syrien, Balkan, Palestina. Mestadel barnfamiljer, så räkna med att det är en del spring i trapporna och liv på gården/närliggande lekplats. Det finns trivsel-och ordningsregler som skall respekteras. Läs mer om dessa här.  Fastigheten erbjuder lägenheter av funktionell standard och med begagnade vitvaror av välkända märken (vid brister/fel sker byte till likvärdig, begagnad vitvara). Samtliga hyresgäster har blivit upplysta med detta genom hänvisning till denna sida och att sätta sig in i de förutsättningar som fastigheten erbjuder. Notera också att det finns förråd inne i lägenheterna (med undantag av B1 samt C0-2) som inte är medräknade i kvm-antalet för respektive lägenhet. Utöver detta så erbjuder fastigheten ett gemensamt förråd där var och en ansvarar för sina egna saker/tillhörigheter.

 

Antal boende per lägenhet

Att fastigheten är från förra sekelskiftet medför att det finns mycket charm i fastigheten. Men det innebär också vissa begränsningar, såsom att antalet badrum är begränsat i fastigheten. Detta har bla medfört att det inte finns dubbla, fullutrustade (med detta avser wc, handfat och dusch) badrum i någon av lägenheterna. I vissa lägenheter finns dock separat wc/handfat och dusch/tvätt. Även befintligt värmesystem, ventilation, uppvärmning av varmvatten och total elkapacitet gör att fastighetsägaren har begränsat antal personer som får bo i respektive lägenhet/i fastigheten. Överskrids detta så kommer prestandan inom fastigheten att påverkas (inte tillräckligt med värme, varmvatten, kondens i lägenhet etc) och risk för olägenheten för människors hälsa och miljö uppkommer. Så här ser begränsningen ut per lägenhet (undantag kan göras med maximalt 1 person om det finns många barn inom familjen) och där varje lägenheten blivit utvärderad sett till antal kvm, fördelning av sanitära utrymme, ventilation, element/värme, åtkomst till varmvatten:

  • Max 4 personer: A2, B0, B1 och C0-2 (dvs våra treor)
  • Max 6 personer: A1, B2 och C0-1 (dvs våra fyror)

Underhållsplan för fastigheten

Huset har potential att bli riktigt fint och våren 2014 började resan under nuvarande fastighetsägare (som på senare tid tagit in delägare och överlåtit all förvaltning på SkåneFastigheter). Det kvarstår dock en del renovering, främst av gemensamma och yttre utrymmen, och det finns en underhållsplan som innebär att vi med hjälp av fastighetsägaren har två underhållsperioder varje år; maj och oktober. Under övrig tid på året görs endast akut underhåll/reparation. Här finns den närliggande underhållsplanen för fastigheten och respektive lägenhet (till höger i menyn).

 

Information om fastigheten och dess drift

Vi har en väldigt omfattande information på vår hemsida www.skanefastigheter.se, där ni kan ta del av massor av nyttig information. Vi har här nedan listan och kommenterat en del saker vi tycker det är viktigt att ni läst igenom och känner till. Vi upplever fn (oktober 2016)  stora problem med sophantering, vilket lett vi att vi överväger en miljöavgift om 200 kr/månad om inte hyresgästerna blir bättre på sopsorteringen och bidrar till att det hålls rent och fint runt fastigheten. Vi kommer under oktober/november att bygga en miljöstation för att underlätta och vi har utökat antalet sopkärl och har tömning på tisdagar och fredagar.Vi förser hyresgästerna med löpande information, när vi finner det lämpligt/nödvändigt. Denna information är väldigt viktig och har tyvärr historiskt inte lästs, pga språksvårigheter, i så stor utsträckning. Därför ställer vi krav på att den som står för hyreskontraktet kan läsa och prata svenska utan problem. Ni kan ta del av historisk fastighetsinformation här.

 

Fastigheten har egenkontroll

Vi jobbar seriöst med egenkontroll, vilket bla involverar underhållsplaner samt att alla felanmälningar antingen görs via formulär på hemsidan eller tillsärskild mailadress, och felanmälan med åtgärder dokumenteras (här kan ni följa löpande hur det går med ärendet). Ni kan ta del av historiska felanmälningar här. Så kan ni själva bilda er en uppfattning om de problem som fastigheten haft.Mest klagomål har vi haft på temperaturen i lägenheten, där det funnits/finns önskemål på 24-26 grader, något som vi inte kommer eftersträva. Här kan du läsa om vår policy kring värme. Här framgår också att om man vill ha varmare, så ansvarar hyresgästen för detta själv via egna elelement eller liknande.

 

Hyresgästerna betalar sin egen förbrukning av el

Varje lägenhet har en egen elcentral och elmätare. Varje hyresgäst betalar sig egen el. Hyresgästen betalar en preliminär debitering av el och den 30 juni varje år, så görs avläsning och avstämning varvid hyresgästen antingen erhåller pengar tillbaka eller så betalar hyresgästen in den el som nyttjas mer än den preliminärt debiterade. Justering av preliminär el görs därefter för kommande period.

 

Information från och till hyresvärd

All information till hyresgäster samt avier/påminnelser/inkasso (vi sänder ut hyresavier kvartalsvis) och övrig information, sker via email. Här finner ni lite praktisk information kring våra rutiner vid hyra och avflyttning. Vi har ”nolltolerans” av för sent inkommen hyra. Och vi agerar strikt efter Hyreslagen. Hyran måste betalas i tid. Inga undantag. Punkt slut.Felanmälan

och frågor går till oss på SkåneFastigheter via email. Vi handhar alla felanmälningar, frågor etc. Detta gäller även om vi har en hantverkare ute hos er i fastigheten. Alla frågor/synpunkter till SkåneFastigheter.I samband med tillträde görs ett besiktningsprotokoll där skicket på lägenheten dokumenteras, avläsning av el sker, nycklar kvitteras samt lägenheten godkännsi besiktigat och städat skick.

 

Gemensamma ytor

Som hyresgäst har ni tillträde till ett gemensamt förråd (som hyresgästerna gemensamt svarar för ordningen i) samt trädgården. Det finns en cykelparkering på gården. Bilar parkeras på Hyllingetorget eller på gatorna i anslutning till fastigheten. Det kan komma att anordnas parkeringsplatser inom fastigheten, men inget du som hyresgäst i detta läge kan räkna med. Trädgården får nyttjas av hyresgästerna. Då intresset för detta inte varit så stort, så har heller inget gjorts med trädgården. Fastighetsägaren kan vara delaktig i att hålla iordning en trädgård, men det måste ske med stor hjälp av de hyresgäster som önskar nyttja trädgården.

 

Intresserad av lägenhet?

Det är sällan vi har lägenhet ledig. Och får vi in en uppsägning så lägger vi genast ut lägenheten på www.blocket.se. Skulle du vara intresserad av att hyra en lägenhet så sänder du ett mail till ledigt@skanefastigheter.se. Du skall således INTE svara på Blocket annonsen utan sända ett mail till ledigt@skanefastigheter.se då det är ansökningar till denna mailadress som ligger till grund för vårt urval. Mailet skall innehålla lite information om dig och din familj, men även följande uppgifter:

  • Fullständigt namn och personnummer.
  • Komplett adress samt uppgift om såväl mobil som mailadress.
  • Hur många personer och ålder på personer som kommer att bo i hushållet.
  • Inkomstuppgifter och intyg som visar att intressenten klarar att betala hyran. Kreditprövning kommer att göras och har inte Hyresgästen erforderlig taxerad inkomst så krävs kompletterande skriftliga intyg från berörd bidragslämnare alternativ inkomstställe.
  • Bekräftelse på att ni har pengar till den deposition som är obligatorisk för att hyra en lägenhet.
  • Önskemål om inflyttning. Samt tidigast möjliga inflyttningsdatum för er.
  • Bekräftelse att ni läst denna information och annan information på hemsidan som finns för att visa hur vi jobbar med förvaltning, vilka förutsättningar som vi har, hur vi kommunicerar med våra hyresgäster (och de med oss etc).

Varje ansökan utvärderas och utvalda bjuds in till visning av aktuell lägenhet. Notera att vi inte tar hänsyn till ansökningar som inte är kompletta och innehåller uppgifter enligt ovan. Såklart skriver vi ordentliga hyreskontrakt där alla villkor framgår och med hänvisning till denna hemsida där det finns mycket hyresgästinformation, tips och råd, saker du bör tänka på att sköta och annan matnyttig information om hur det är att bo i en hyreslägenhet på Genvägen 2 i Hyllinge.