Ett ställe att komma hem till...

Nystartsboende med frihet

Vi förvaltar nystartsboende i mindre hyresfastigheter som vi hjälper fastighetsägaren att fortlöpande utveckla.
 
Vi förvaltar bostadsmiljöer med ytor för utomhusaktiviteter och socialt umgänge.
 
Vi förvaltar fastigheter med närhet till kommunikationer (tåg eller buss), vård och omsorg (skola, dagis), service (livsmedel) och gröna ytor (lekplats/park).
 
De hyreslägenheter vi förvaltar  är helt befriade från lån och amorteringar, vilket ger dig en större frihet att välja boende efter din livssituation. Du erlägger endast en hyresdeposition på tre månadshyror och prel.el, och får därigenom förstahandskontrakt på lägenheten.

Lägenheter utan        lån & amorteringar