SkåneFastigheter står med fötterna på den skånska myllan

 

Vi är ett skånskt företag inom fastighetsförvaltning, som bor, verkar och jobbar i Skåne. Vi har valt att inledningsvis satsa på NV Skåne och Åstorps Kommun för att marknaden är intressant, sett till efterfrågan av hyreslägenheter. Här finns också ett bra kontaktnät med samarbetspartners och underleverantörer.

 

Att ha nära till och mellan våra fastigheter vi förvaltar är viktigt, då vi snabbt och kostnadseffektivt kan åtgärda problem i fastighet och snabbt bygga upp ett nätverk av affärsrelationer.